Privacy beleid van De Luthiers, vioolbouw, gitaarbouw en Bed and Breakfast versie 1.1

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website en/of onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van De Luthiers. U dient u ervan bewust te zijn dat De Luthiers niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

De Luthiers: mevrouw L.M. Bosma- van der Lans en de heer W. Bosma, handelend onder de naam: De Luthiers, gevestigd te Dordrecht, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23057378;

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Luthiers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Luthiers en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Luthiers verstrekt. De Luthiers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw aanhef
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekening(en) waarvan u de facturen voldoet
  • Uw onderneming/werkgever

Waarom De Luthiers de gegevens nodig heeft

De Luthiers verwerkt uw aanhef, voor- en achternaam en/of de naam van uw onderneming/werkgever om u fatsoenlijk aan te kunnen spreken, bijvoorbeeld in een e-mail of nieuwsbrief. Uw adresgegevens worden gebruikt om juiste facturen te kunnen sturen.

Uw telefoonnummer en e-mailadres wordt opgeslagen zodat wij u kunnen benaderen over lopende zaken, nieuwe ontwikkelingen etc. De Luthiers zal u niet lastig gaan vallen met koude acquisitie en/of spam-achtige e-mails.

Uw bankgegevens worden enkel gebruikt om betalingen van openstaande facturen af te boeken en eventuele onverschuldigde betalingen terug te storten.

Gegevens omtrent uw Social Media accounts kunnen gebruikt worden om op dat betreffende platform een connectie met u te maken. Uiteraard bent u altijd vrij die connectie te weigeren of op enig moment weer te verbreken.

Daarnaast kan De Luthiers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang De Luthiers uw gegevens bewaart

De Luthiers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

De Luthiers verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Luthiers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Luthiers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Luthiers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van De Luthiers bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Bekijk hier ook het privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Luthiers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Luthiers heeft hier geen invloed op.

De Luthiers heeft Google geen toestemming gegeven om via De Luthiers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar home@deluthiers.nl.

De Luthiers zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Luthiers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Luthiers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De Luthiers heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL). Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Beveiliging van de cloudservices Google Drive en Onedrive.
  • Offline boekhoudsysteem.
  • Kaspersky beveiliging op de computer.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Luthiers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Luthiers op door een e-mail te sturen naar home@deluthiers.nl.

https://www.lucienne-vioolbouw.nl is een website van De Luthiers.

Lucienne van der Lans is als volgt te bereiken:

Voorstraat 13, 3311EM Dordrecht, Telefoon: +31 (0) 78 6313390, E-mailadres: home@deluthiers.nl

Versie 08 oktober 2019.